ODLOŽI (pravilno)

Imaš nekakav komad nameštaja ili uređaj koji iz nekog razloga više ne možeš zadržati: ne radi, pokvaren je ili oštećen.

Želiš se rešiti te stvari, ali i pritom izbeći napor oko rukovanja i prevoza. Ne možeš reći da je vredi reciklirati, ali ne želiš ni da završi na nekoj neovlašćenoj deponiji otpada.

Konačno, zaista bi te veselilo da pritom učiniš i dobro delo.

Predaj zahtev i ODLOŽI svoj nameštaj. Nevladina organizacija će rešiti tvoj problem, a ti ćeš njoj pritom pomoći da reši svoj problem: kako bolje pomoći osobama u nepovoljnom položaju da steknu značajnu ulogu u našem društvu.

Naš NVO će evaluirati tvoje predmete i učiniti sve što može kako bi se oni ponovno upotrebili ili reciklirali. Ako ih zaista bude morao odložiti na ovlašćenu deponiju, NVO će zatražiti određeni novčani doprinos za pokrivanje troškova prevoza i naknade za korišćenje deponije.

Kompanija IKEA će te nagraditi vaučerom u iznosu od 1.000 RSD.