ZAPOČNI OVDE

Započni učitavati slike svog prvog predmeta. Maksimalna veličina svake slike je 4 MB. Obrati pažnju i učitaj dovoljno slika (do 10 za svaki predmet) na kojima se jasno vidi u kojem je stanju tvoj predmet. Dodaj nekoliko napomena o oštećenjima.

Potom navedi svoje mišljenje o stanju predmeta te koje bi trebalo biti njegovo konačno odredište. NVO će izvršiti konačnu evaluaciju.

U jednom zahtevu možeš donirati do 10 predmeta. Funkcionalni komplet nameštaja (sto i stolice, kuhinja itd.) smatraju se jednim predmetom.

Potom možeš zatražiti drugu donaciju na drugoj adresi.

Predmet 1 od 1

Molimo te da učitaš jednu ili više slika svojih komada nameštaja

Prevuci slike ovde ili odaberite

Po tebi, tvoj predmet je:

Da li je IKEA nameštaj?

Šta želiš da uradiš?